Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Dla Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Szkoła Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Trenerów Interpersonalnych:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym zadaniem winien być program warsztaty dla szefów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Negocjacje handlowe i obrona marży
 • Work life balance, jak zarządzać sobą w czasie
 • Obudź w sobie lidera!
 • Konsorcja, partnerstwa i koalicje – efektywna współpraca w ramach wielu podmiotów


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE
 • BANK ŻYWNOŚCI W SIEDLCACH
 • STOWARZYSZENIE PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „EVOLUTIO”
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
 • STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNY POWIAT STARACHOWICKI”
 • CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
 • OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ CEEMKA W IDZIKOWICACH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WSPÓLNA ŚCIEŻKA”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KALIBER”
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE „GLORIA” W PRZEWORSKU
 • HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT „CIAPEK”
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • POWIATOWY KLUB SPORTOWY „MOS”