<!–more–>Najróżniejsze terenowe gry są coraz popularniejsze wśród mniejszych i większych firm. Managerowie dostrzegają bowiem zalety, które się odniesie organizując coś takiego. Dobrze przeprowadzona gra potrafi polepszyć relacje między pracownikami, a dodatkowo poszerzyć umiejętności i kompetencje tak przydatne w wielu zawodach.
<br>
Niedawno temu z ogromnym rozmachem została zorganizowana przez znaną farmaceutyczną firmę gra szkoleniowa dla pracowników, którą wielu uważa za największe wydarzenie tego typu. Brali w niej bowiem udział wszyscy bez wyjątku pracownicy firmy, co w sumie dało blisko pięciuset uczestników. Oprócz tego całość była pod opieką 35 trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za organizację zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Niewielką część z tej grupy trenerów stanowiła ekipa z firmy szkoleniowej, dużą część kadra z farmaceutycznej firmy. Zostali oni zaproszeni wcześniej do hotelu, w jakim wszystko było organizowane, i tam odbyli krótkie szkolenie. Przez to bez większego problemu dali sobie radę z pracą z uczestnikami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes koncernu, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, aby na podstawie wyprawy w góry dać innym uczestnikom wiele wiedzy w zakresie zarządzania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Tym samym nawiązał on do zagadnień pracy zespołowej, tak przydatnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 drużyn, jakie przez określony okres czasu zajmowały się wyznaczonym planem. Najważniejszy element wspomnianej gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w których uczestniczący wykazać się musie kreatywnością, komunikacją i zaufaniem.
<br>
Te eksperymenty kończyły się dostarczeniem drużynie specjalnych kart, z jakimi ta powinna się zapoznać. W czasie analizowania kart w praktyce uczestnicy oceniali własne działania przez pryzmat pięciu podstawowych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swojej codziennej pracy.