Ćwiczenia biznesowe – materiały do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne akceptujemy nizej wymienione tezy do egzaminu:

  • zabawa zespołowa – „Etykieta językowa w miejscu pracy” i „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ”
  • symulacja słownikowa : „Żywot świętych na ekranie ” i „Dziecko w kulturze na przełomie wieków”
  • symulacja biznesowa : „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny” oraz Psychodramatyczne Symulacje Szkoleniowe i „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)”
  • zabawa komunikacyjna – „Czarodziejki i czarownice w ocenianych opisach doby starożytności i średniowiecza” oraz „Obserwacja wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”
  • zabawa strategiczna : „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie” i „Honor i jego znaczenie w islamie na przykładzie wybranych aspektów życia religijnego i rodzinnego”
  • symulacja językowa : „Przemoc w filmie” oraz „Wyznaczanie wpływu promieniowania tła na wyniki pomiarów temperatury kamerami termowizyjnymi”
  • gra kreatywna : „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na danych źródłowych z twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza”
  • gra zespołowa – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” i „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • zabawa zespołowa – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu”