Ćwiczenia strategiczne – materiały do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne zaleca się nizej wymienione opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa : „Sport w mediach. Upowszechnianie ideałów czy zaprzeczenie wartościom?” oraz „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”
  • zabawa strategiczna : „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” i „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • gra lingwistyczna : „Stereotypy niemiecko-polskie” i Symulacje Biznesowe i „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • zabawa komunikacyjna – „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ” i „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”
  • zabawa decyzyjna : „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży”” i „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • gra menedżerska : „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem” i „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego”
  • zabawa edukacyjna : „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • gra decyzyjna : „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej” oraz „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku”
  • symulacja strategiczna : „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce” i „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na modelu powiatu poznańskiego”