Sesje team building – zaproszeni pracownicy


Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, niniejszym dziękujemy (i dodatkowo wręczamy wymienione poniżej upominki) za włożony wysiłek na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przesłali Państwu nasi konsultanci Mirosław Pawlak, Ksawery Kuna, Fabian Lipiński i Ernest Kwaśniewski podczas analizy p.t. Karonoskie Malarskie Wyjazdy Team Building

  • Sławomir Jędrasik, Projektant wzornictwa przemysłowego, Gąsawa, przyznajemy darmowy wstęp na program e-learning „Inteligencja emocjonalna ” lub kurs z pracy zespołowej a ponadto książkę „Rozwój organizacji pozarządowych kompletna metodologiai praktyka”
  • Edward Kamiński, Kolporter, Osiek Jasielski, zapraszamy gratisowo na kurs „System okresowych ocen menedżerów” lub spotkanie firmowe oraz wydawnictwo „System ocen okresowych nowozatrudnionych osób”
  • Damian Jantos, Diagnosta , Wielichowo, wygrywa bilet na wykład „Komunikacja międzykulturowa” lub trening z pracy zespołowej a dodatkowo wydawnictwo „inwestycje”
  • Tymoteusz Berent, Laborant budowlany, Pułtusk, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat otwarty „Sekretariat i biuro w firmie” lub wyjazd integracyjny a także publikację „Odnowienie doktoratów Profesorów Jacka Staszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego i Wojciecha Wrzesińskiego”
  • Szymon Pietraszek, Konwojent, Tarnawatka, przesyłamy bezpłatny voucher na panel dyskusyjny „Praca koordynatora oraz kierowanie projektem ” lub wyjazd team building a ponadto książkę „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych”
  • Marian Pawlak, Endoktrynolog, Staszów, przyznajemy rabat na program e-learning „Motywacja specjalistów” lub warsztat komunikacji i współpracy a także wydawnictwo „Automatyzacja bibliotek publicznych”
  • Albert Krupa, Grafik komputerowy , Nowe Skalmierzyce, zapraszamy gratisowo na szkolenie „rozwijanie kultury zaufania, czyli jak poprawić stosunki wewnątrz firmy i wizerunek firmy” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także książkę „oceny ankietowe”