Symulacje strategiczne – założenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Eksperymentalne polecamy poniższe problemy do egzaminu:

  • symulacja komunikacyjna – „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej” oraz „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny”
  • gra kreatywna – „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego” i „Powieść „Wichrowe Wzgórza” Emily Bronte w ujęciu gynokrytyki ”
  • symulacja zespołowa – „Problem aborcji w Polsce” i Symulacje Menedżerskie i „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu pierwszych blogów politycznych”
  • gra słownikowa – „Masakra turecka na Ormianach wydarzenia z 1915 roku w powieści Czterdzieści dni Musa Dah Franza Werfela” oraz „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii”
  • symulacja edukacyjna – „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka” oraz „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010”
  • symulacja biznesowa – „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Weryfikacja krytyczna” oraz „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej””
  • gra kreatywna – „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych” i „Koncepcja i badania układu kwantowego interferometru światłowodowego”
  • zabawa językowa : „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych” i „Język angielski w pierwszych aspektach wspołczesnego życia społecznego”
  • symulacja menedżerska – „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”