Dofinansowanie na kursy zamknięte


Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” do ostatniego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • wypracowanie internetowej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia biznesowe
 • stworzenie kompleksowego cyfrowego serwisu przewodnika turystycznego po świecie – szkolenia negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli W Tarnowie – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie oprojektowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – szkolenia miekkie
 • wypracowanie portalu mobilnego ARTSCHANNELPL – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie, wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci narzędziowego modelu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – treningi z przywództwa
 • wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia ze stresu
 • modelowe projekty sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia z asertywności
 • „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsiewziec” – treningi z przywództwa
 • AutoNegocjatorpl – stworzenie internetowej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu pozyskanieu nowych samochodów – warsztaty miekkie
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem – szkolenia miekkie
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz wdrożeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa platformy teleinformatycznej współpracujących przedsiębiorstw: SEZAM, ELSTOP, ELZA – treningi z obslugi klienta
 • Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit sc wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante – warsztaty negocjacyjne
 • e-ERP – zoptymalizowana platforma ERP w modelu SaaS – warsztaty z kreatywności
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – szkolenia sprzedażowe