Miesięczne archiwum: luty 2017

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ilość ludzi pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się ogromnej ilości najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas odpowiednie świadczenie. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można podjąć odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno sytuacja tego typu występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak taka sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz i dla całości gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Poza tym coraz większą rolę ogrywają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ogólna ilość osób nie mających zatrudnienia może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu osób, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a nadal mimo używania wielu najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno tego typu sytuacja występuje w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Lecz taka sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna liczba ludzi nie mających stałego zatrudnienia może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo wykorzystywania dużej liczby najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie powodują znikanie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich będzie efektem problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować powiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.