Symulacje motywacyjne – zaproszeni klienci

Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami składamy wyrazy wdzięczności (a także przyznajemy wymienione poniżej prezenty) za czas poświęcony na wypełnienie naszej ankiety, który analizowali nasi eksperci Gniewomir Michalski, Maciej Grzesiok, Erwin Korbel i Zbi-gniew Gliwa w projekcie Imprezy Team Building

  • Segiusz Wójcik, Rzeczoznawca budowlany , Kamieńsk, zapraszamy gratisowo na szkolenie „nieschematyczne myślenie w nowoczesnej firmie ” lub szkolenie integracyjne i wydawnictwo „Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji”
  • Donald Kowalczyk, Zoopsycholog, Legnickie Pole, otrzymuje kupon na panel moderowany „Pracownik administracji samorządowej” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus wydawnictwo „Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających”
  • Janusz Kaczmarek, Geolog, Rybno, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „skuteczna obrona przed manipulacjami” lub wyjazd integracyjny plus publikację „oceny jakościowe w pedagogice.Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka”
  • Baldwin Kierszniok, Treser psów , Bolesławiec, zdobywa wejściówkę na szkolenie „Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej” lub szkolenie team building a ponadto książkę „Prawo finansowe”
  • Hilary Gierok, Geograf, Sitkówka-Nowiny, otrzymuje kupon na trening „Efektywność osobista zasady i podstawowe narzędzia organizacji czasu własnej pracy” lub wyjazd team building plus wydawnictwo „Jaka polityka spójności po roku 2013?”
  • Jaromir Fikiert, Inspektor kontroli handlu i usług, Stegna, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej (gra szkoleniowa)” lub wyjazd team building i wydawnictwo „Pionier folklorystyki słowiańskiej Zorian Dołęga Chodakowski”
  • Bartłomiej Parandowski, Zaopatrzeniowiec, Sławno, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat zamknięty „Komunikacja nastawiona na tworzenie współpracy” lub kurs z pracy zespołowej a ponadto publikację „Apologia kultury pogańskiej w ideologiach narodowych odrodzeń XIX-XX wieku”