Decyzje – trenerzy z przywództwa – Ośrodek Treningu

Baza przesłanych wniosków w ramach subwencji Hiszpańskiego Grantu Kapitałowego:

  • B1/G/ZACHODNIOPOMORSKIE-, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu innowacji pozwalającej na produkcję wyrobów z materiałów drewnopochodnych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej odporności na zarysowania, CTP POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, . Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Schenk Institute
  • G6/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Produkcja nowych wyrobów przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zgłoszeń patentowych., ROSINSKI PACKAGING , Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje Berndson – ma sprawdzone referecje.
  • A7/B/ŁÓDZKIE-, Uruchomienie produkcji PIWOWICY – pierwszego na rynku polskim alkoholu powstającego w wyniku destylacji piwa., BM BIELSKO SP Z O.O., Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Progress project
  • A5/Z/LUBUSKIE-, Zakup innowacyjnego urządzenia do cyfrowej obróbki oraz projektowania prac w przedsiębiorstwie protetycznym., „DACHDOM” P.P.U.H. ANDRZEJ BILNIK, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie House of Skills
  • AG0/M/MAŁOPOLSKIE-, Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez rozbudowę parku maszynowego firmy STANPLAST, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „STAN-PLAST” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ STASIŁA, DAMIAN JĘDRUSZCZAK, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • HH0/P/ŁÓDZKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacji procesowej w spawaniu hybrydowym poprzez użycie Fiber-Lasera równolegle z łukiem elektrycznym, CNC PRO Radosław Kucharski, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • F2/H/OPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii wytwarzania polipropylenowej maty komorowej, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLMAR” SZCZERBA DIONIZY, Dla tego projektu zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia w firmie GFKM
  • 4/E/ŁÓDZKIE-, Innowacyjny dentysta, czyli zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego w Prywatnej Praktyce Dentystycznej Lek. dent. Daniel Dłucik, PRYWATNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA DANIEL DŁUCIK, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia w spółce GFKM
  • 3/A/LUBUSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie nowoczesnych metod produkcji akcesoriów obuwniczych, „Fama Bis” Jerzy Radziejewski, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia w firmie Schenk Institute