Referencje – trenerzy z komunikacji – Akademia Rozwoju Biznesu

Ranking dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wnioskodawców w programie subwencji Hiszpańskiego Grantu Innowacyjnego:

  • 3/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, unowocześnienie do produkcji i uruchomienie sprzedaży dwóch innowacyjnych produktów przeznaczonych do intensywnej szkółkarskiej uprawy drzew i krzewów., „INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • 3/N/MAZOWIECKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej linii technologicznej w celu wprowadzenia na rynek nieznanych i niestosowanych dotąd na rynku płynów do prania o unikalnych cechach użytkowych, CHEMIA-POLSKA.PL SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • ED7/U/MAZOWIECKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na wprowadzenie innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Profess
  • A1/E/OPOLSKIE-, Zintegrowany proces budowy, dystrybucji i kompleksowej obsługi dedykowanych produktów ubezpieczeń ochrony prawnej., RISK PARTNER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Tymochowicz. Zalecane szkolenia w firmie Schenk Institute
  • C1/A/OPOLSKIE-, ekonomizacja innowacyjnych technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie, PROGRESJA SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Training Partners
  • D3/F/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez automatyczna reorganizacja i komercjalizację innowacji produktowej tj. kompozytowych elementów obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystywanej w specjalistycznych pracach geologiczno-inżynierskich, NOVUM-SERVIS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Certes
  • 5/A/PODLASKIE-, podniesienie konkurencyjności Tech-Masz Sp. z .o.o. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych grzałek wysokiej mocy dla przemysłu galwanicznego., „TECH-MASZ” , Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Progress project
  • EC4/D/LUBUSKIE-, „unowocześnienie innowacyjnej technologii zasilaczy oświetlenia LED w firmie Partner Aleksandra Ziętek-Piechówka”, PARTNER ALEKSANDRA ZIĘTEK-PIECHÓWKA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Berndson