Subwencje na szkolenia menedżerskie


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Strukturalny” do przedostatniego etapu dostały się niżej wymienione granty:

 • wypracowanie elektronicznej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – warsztaty z asertywności
 • stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – warsztaty z obslugi klienta
 • Treningi Z Negocjacji – treningi ze stresu
 • zbudowanie platformy cyfrowej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu rozwiązania do organizacji e-aukcji i e-przetargów – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie serwisu edukacyjnego budującego wiedzę na temat świadomej konsumpcji w dziedzinie farb – treningi zamkniete
 • wypracowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijsystemistepl – szkolenia interpersonalne
 • PKWiU 316211 – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie liczby nowoczesnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wzmocnienie pomysłodawców planów nowoczesnych – szkolenia firmowe
 • AudioBox – nowoczesna struktura udostępniania cyfrowej oferty audio na urządzenia mobilne – szkolenia z zarządzania czasem
 • kontrola procesów biznesowych Zeszuta Sp z oo i partnerów poprzez wdrożenie modelu B2B – treningi z przywództwa
 • Bezpieczne uprawy – mobilne e-usługi ubezpieczeń i wniosków o płatności dla rolników – treningi z obslugi klienta
 • BOOKOTEKAPL – zbudowanie internetowego serwisu umożliwiającego dostęp do treści książek w formie elektronicznej – szkolenia ze stresu
 • Budowa nowego przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię konstrukcji form – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dom w pełnej harmonii – szkolenia z kreatywności
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia z zarządzania czasem
 • eFarm – uruchomienie platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – treningi biznesowe