Zawiadomienie – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Zarządzania:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym projektem jest program interpersonalne warsztaty z radzenia sobie ze zmanami

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie produktem (product management)
 • Zarządzanie kryzysowe, czyli jak działać w sytuacjach nagłych, niespodziewanych, groźnych
 • Myśl inaczej! intensywny trening kreatywności
 • Umiejętności kierownika projektu


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „OSTROWIACY”W OSTROWIE
 • FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”
 • STOWARZYSZENIE ŚRODOWISKOWY KLUB ABSTYNENTA ZWYCIĘSTWO
 • WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 • „KREWNIACY” – EUROPEJSKA FUNDACJA HONOROWEGO DAWCY KRWI
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „POMÓŻ MI”
 • FUNDACJA ROZWOJU GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIOWACH
 • STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA STOBRAWY”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA
 • FUNDACJA ŻYCIA PODKARPACKIEGO – PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • „CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ ICH RODZINOM „Z DOBREGO SERCA”