Dotacje na szkolenia z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Łódzki Program Pomocowy” do ostatniego etapu dostały się tu wymienione projekty:

 • stworzenie mobilnej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – szkolenia z zarządzania projektem
 • Szkolenia HR – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie osystemowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem, umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji – warsztaty z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – warsztaty z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu cyfrowego zerolimitupl obejmującego nowoczesny system do publikowania ogłoszeń oraz wyszukiwarkę ofert – szkolenia z asertywności
 • stworzenie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie harmonogramu rozwoju eksportu – szkolenia biznesowe
 • wzmocnienie przychodów z tytułu importu w spółce 4Impression Agnieszka Dziurzańska – warsztaty zamkniete
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – warsztaty sprzedażowe
 • B2B nową ścieżką ekspansji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad implementacjam energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia pracownicze
 • Budowa modelu do automatyzacji kooperacji w branży usług budowlano wykończeniowych – treningi z przywództwa
 • Centrum Badań Przedklinicznych i procedury (CePT) – szkolenia negocjacyjne
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez sporządzenie i uruchomienie Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – warsztaty miekkie
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-implementacja modernizacyjnej technologii wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – treningi ze stresu
 • interaktywna wymiana zasobów jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – szkolenia zamkniete