Scenki strategiczne – podstawy programowe do zaliczenia


Informujemy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne polecamy nizej wymienione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa menedżerska : „Rasizm jako przejaw wykluczenia” oraz „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”
  • zabawa strategiczna : „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II” i „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy”
  • symulacja strategiczna – „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe” i Grupowe Symulacje Szkoleniowe oraz „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na studium przypadku Gniezna”
  • symulacja językowa : „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat” i „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia”
  • zabawa biznesowa – „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie obserwowanych filmów” oraz „Szkolne strajki dzieci w pamięci i przestrzeni współczesnej Wrześni”
  • symulacja słownikowa – „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym” i „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach”
  • symulacja biznesowa – „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” i „Doping w sporcie”
  • gra słownikowa : „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • zabawa kreatywna – „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” i „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”