Dotacje na treningi zamknięte


Potwierdzamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Łódzki Fundusz Społeczny” do trzeciego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • zbudowanie cyfrowej platformy społecznościowo-aukcyjnej – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie elektronicznej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć – szkolenia z kreatywności
 • Szkolenia Dla Coachów Handlowych w Katowicach – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – treningi interpersonalne
 • stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie serwisu mobilnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie uniwersalnego systemu rezerwacji i rejestracji – warsztaty z obslugi klienta
 • przyrost konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – warsztaty z asertywności
 • zwiększenie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – treningi firmowe
 • Autonomiczna inteligentna sieć telekomputerowa do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – szkolenia z kreatywności
 • zdiagnozowanie i implementacja do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa instalacji i uruchomienie modernizacyjnej procedury produkcji epichlorohydryny z gliceryny – szkolenia biznesowe
 • – treningi z delegowania
 • Dwumodułowy proces detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – warsztaty firmowe
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I Osi Priorytetowej PO IG w 2010 r – szkolenia handlowe
 • e-learning językowy dla dzieci w wieku przedszkolnym – treningi z delegowania