Dotacje na treningi zamknięte


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Zachodniopomorski Program Regionalny” do następnego etapu dostały się poniższe programy:

 • stworzenie zdalnej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie nowatorskiej e-usługi polegającej na elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów – treningi z asertywności
 • Konferencje Dla Reprezentantów Sprzedaży – warsztaty menedżerskie
 • wypracowanie osystemowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – warsztaty z kreatywności
 • wypracowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie dynamizacji dziecka – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie zautomatyzowanego, elektronicznego serwisu rekrutacji specjalistów z branży IT – treningi zamkniete
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami – treningi sprzedażowe
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – sporządzenie harmonogramu dynamizacji importu – szkolenia z asertywności
 • audiomat-elektroniczne centrum branży dźwiękowej – warsztaty z asertywności
 • kontrola współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – treningi sprzedażowe
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – treningi menedżerskie
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia handlowe
 • Centrum Informacji IPR – treningi zamkniete
 • Dwumodułowy system detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – warsztaty negocjacyjne
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – treningi HR
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – treningi z zarządzania czasem