Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr GHA/39 9 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan debata podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Łodzi
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radomszczański oraz częstochowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wytwórnia Łożysk Ślizgowych „BIMET” S.A.., Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o. , Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., Stacja Kontroli Pojazdów Ponicki Diagnostic, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Ekran”, Przedsiębiorstwo BROKER – SERVICE Sp. z o.o. , BETACOM , Finlan , Gordena Trading Sp. z o.o., Maciejewski Art Jan Maciejewski, Shopifier sp. z o.o. , TERMAR B. Chlebicki, M. Wróbel Sp. J., Fabryka e-biznesu sp. z o.o., JAKRA Corporation Sp. z o. o., Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Wrzosek

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.