Zabawy inspiracyjne – zaproszeni abiturienci

Poniżej wymienionym osobom z ukłonami dziękujemy (i dodatkowo przesyłamy wymienione niżej prezenty) za czas poświęcony na uzupełnienie kwestionariusza, który stworzyli nasi eksperci Bolemir Matkowski, Maks Głombik, Alojzy Kwak i Piotr Stachewicz w badaniu online Karonoskie Garncarskie Zabawy Integracyjne

  • Aleks Grzyb, Scenograf, Jedwabno, przyznajemy rabat na kurs „Delegowanie zadań ” lub imprezę i zabawę team building oraz publikację „Listy”
  • Bronisław Gutowski, Licytator, Lubomierz, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „Jak zaprzyjaźnić się ze swoim wewnętrznym krytykiem i zaprząc go do pracy na swoją korzyść” lub warsztat komunikacji i współpracy a także publikację „Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”
  • Cezary Kowalczyk, Rewident taboru kolejowego, Suchożebry, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „System ocen okresowych kierowników. jak tworzyć i wdrażać soop?” lub event motywacyjny a dodatkowo wydawnictwo „Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja”
  • Beniamin Barabas, Anastezjolog, Zakrzewo, dostaje od nas zaproszenie na kurs „Zrozumieć siebie i innych” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także publikację „Pornografia”
  • Franciszek Czyżewski, Inspektor kontroli handlu i usług, Mieszkowice, przyznajemy rabat na wykład „Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując zrównoważoną kartę wyników” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus książkę „Wypożyczenia międzybiblioteczne: stan i perspektywy”
  • Bartosz Orłowski, Programista , Góra, wygrywa bilet na moduł coachingowy „Profesjonalny sprzedawca – reprezentant handlowy” lub event motywacyjny a ponadto publikację „Historia sportu”
  • Lesław Gołabek, Politolog, Krzynowłoga Mała, przyznajemy rabat na szkolenie „ Negocjacje dla praktyków – gra szkoleniowa” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus wydawnictwo „Neopogaństwo rosyjskie. Poszukiwanie tożsamości w postkomunistycznej Rosji”