Dofinansowanie na kursy menedżerskie


Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Fundusz Strukturalny” do zaawansowanego etapu dostały się tu wymienione wnioski:

 • zbudowanie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania procesami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach systemowych – treningi z asertywności
 • zbudowanie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami – szkolenia negocjacyjne
 • Warsztaty Dla Firm – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie platformy elektronicznej – aukcje wierzytelnościami – treningi z przywództwa
 • wypracowanie portalu internetowego oferujacego oprogramowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – szkolenia handlowe
 • wypracowanie serwisu zdalnego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – szkolenia z delegowania
 • stworzenie zautomatyzowanego, elektronicznego serwisu rekrutacji specjalistów z branży IT – treningi z zarządzania projektem
 • przyrost konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie platformy wymiany informacji typu B2B – treningi z komunikacji
 • wzmocnienie sprzedaży dzięki nowym działaniom proimportowym – warsztaty HR
 • Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym – treningi pracownicze
 • automatyzacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu programu B2B w firmie HIPER-GLAZUR Sp z oo – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie i wdrożenie procesu kweryfikacjacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – szkolenia z asertywności
 • Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych – szkolenia z przywództwa
 • Centrum Czystych metodyki Węglowych – treningi zamkniete
 • Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm – szkolenia z konfliktów
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – warsztaty pracownicze
 • E-kspert branży stolarki otworowej- budowa katalogów liderów branży i unowocześnienie katalogu ogólnego o producentów drzwi, bram garażowych, akcesoriów okiennych i baterii słonecznych w konsumenckim portalu tematycznym Infooknopl – szkolenia sprzedażowe