Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr BAY/42 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Plan debata podczas panelu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Wykłady w Rzeszowie
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: jaworski oraz augustowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A., BESTER S.A. , ICCG”” International Cars Center Group, EKO-TRANS Sp. z o.o., Miejski Dom Kultury , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Adamed Sp. z o.o., FONLINE Sp. z .o.o., Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Lemonade Olga Kalarus, PLUM , Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych – PREFABRUK – A. Morawski, K. Morawska – Maga Spółka Jawna, ITD , Pokusa Andrzej „LENAAL”, i Kanalizacji w Łomiankach

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.