Gry menedżerskie – tezy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna – „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu” oraz „Wyznaczanie wpływu promieniowania tła na wyniki pomiarów temperatury kamerami termowizyjnymi”
  • symulacja słownikowa – „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski” i „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ”
  • symulacja słownikowa – „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa” oraz Gry Szkoleniowe W Produkcji i „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej”
  • gra decyzyjna – „Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych” oraz „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra kreatywna : „Destrukcyjna siła miłości w dramatach Stanisława Przybyszewskiego (na przykładzie utworów „Złote runo”, „Śnieg”, „Goście”). ” i „Prezentacja multimedialna w komunikowaniu społecznym”
  • symulacja kreatywna : „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii” oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • zabawa menedżerska : „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli” oraz „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego”
  • zabawa zespołowa – „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs” i „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny”
  • symulacja językowa – „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii” i „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””