Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem projektu nr CZX/82 9 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Trustu Pomocowego

Plan debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Gdańsku
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieluński oraz opolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., „FURNEL” S.A., PHU DYMOWSCY, WC CHATKA s.c., T.D.K.L. , „GRUPA IBLOGE S.C.” JĘDRZEJ BENEDYKT, KATARZYNA MUSIAŁ, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, DENTAL „S” Mariusz Szajda, Instytut Technologii , MIPD – M.Grzelak- SPÓŁKA JAWNA, Secus Wsparcie Biznesu , Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., ALEXIS II E. i M. ŁUKASIK SP. JAWNA, TATARA Mirosław Tatara, SiP Consulting Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.