Gry kreatywne – grupa dr hab. Boguski


Gry menedżerskie – literatura pomocnicza na szkolenie:

 • Gry Na Szkolenia
 • porównanie aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. A. Blach
 • Bułgaria. Kraje – ludzie – obyczaje
 • Historia Polski 1864-1948
 • Gry szkoleniowe , dr D. Borecki
 • Nomenklatura sakralna w praktyce przewodnickiej
 • Ocena biznesowa kryteriów wyboru projektów szkoleniowych oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów szkoleniowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Sztuka Polska XVIII wieku
 • Warszawa – Stare Miasto
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. J. von Eichendorffa
 • Mistrzostwa Chorzowa w Pływaniu Drużynowe i Sztafety o Puchar Prezydenta Miasta Chorzów
 • Wszelki wypadek – Joanna Chmielewska (195)
 • Czarna kompania (tom 1) – Gleen Cook (1285)
 • Zgubne zasady talmudyzmu – prof August Rohling (1703)
 • Królestwo pychy – Michał Rusinek (2255)
 • Klątwa Zarsthora – Andre Norton (2763)
 • Pieczęcie – Zbigniew Jerzyna (3817)
 • Lilla weneda – Juliusz Słowacki (4069)
 • Ja robot – Isaac Asimov (4672)
 • Boogie street – R. I. Prescott (5389)
 • przepaść bez dna – Kir Bułyczow (6374)
 • Drapieżcy – Graham masterton (6972)
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. A. Busek