Autorskie szkolenia ze sprzedaży

 • e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • Foresight priorytetowych, innowacyjnych metodyki na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • FOTEKO – lekki i ekologiczny fotel do pociągów – sporządzenie i wdrożenie do produkcji – szkolenia z zarządzania czasem
 • innowacyjne detale magnezowe i aluminiowe w ekologicznej autorskiej procedury odlewania – warsztaty z kreatywności i praktyczne szkolenia z konfliktów
 • nowoczesne technologie dla poprawy bezpieczeństwa małego lotnictwa SWING (Safe Wing) – szkolenia pracownicze
 • Kursy Z Zarządzania Projektem – treningi HR i wyjazdowe szkolenia handlowe
 • Internet dla Gminy Kondratowice – oknem na świat
 • zdalna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z konfliktów
 • Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć – szkolenia interpersonalne
 • Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności –
 • Laboratoria Euroimplant – wdrożenie nowoczesnych produktów inżynierii tkankowej – szkolenia firmowe
 • Model kontroli i sterowania procesem koagulacji wykorzystujący kontrolator prądu strumieniowego
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi interpersonalne
 • Nowe możliwości intensyfikacji dla e-commerce – stworzenie nowoczesnej e-porównywarki ofertowej w Internecie – treningi z komunikacji
 • – treningi z komunikacji
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Podjęcie działań w celu zwiększenia importu produkowanych przez nas samolotów – warsztaty negocjacyjne
 • Polimerowe chirurgiczne procesy resorbowalne z pamięcią kształtu – treningi z obslugi klienta
 • Pozyskiwanie i obsługa kontrahentów zagranicznych na rynkach wschodnich
 • Produkcji według własnych wzorów szansą na wejście na rynek międzynarodowy – szkolenia handlowe
 • systemowanie procesorów samochodowych – warsztaty interpersonalne
 • Rezerwujnet – koncepcja on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • Rozpoczęcie sprzedaży innowacyjnych produktów na rynkach Turcji i Bułgarii – warsztaty z delegowania
 • skok technologiczny importu w przedsiębiorstwie Polon-Poznań poprzez sporządzenie strategii
 • skok technologiczny działalności eksportowej poprzez pozyskanie koncepcji intensyfikacji importu – warsztaty zamkniete
 • rozwój firmy Postal Steel Group poprzez import
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie modelu B2B – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie strategii działania Gardian Częstochowa Sp z oo poprzez wdrożenie modernizacyjnej metodyki produkcji szkła
 • Serwis wiedzy o nowych produktach: e-nauczanie dla sprzedawców handlu wyspecjalizowanego i konsumentów – wwwnowe-nowepl – szkolenia firmowe
 • TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej
 • Ultra Render – zoptymalizowana usługa zdalnego renderowania animacji i pojedynczych obrazów grafiki komputerowej – treningi z przywództwa
 • Uruchomienie e-usługi elektronicznego serwisu – ISO Matrixpl -do obsługi dokumentacji procesu zarządzania w spółce – szkolenia pracownicze
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju oraz za granicą oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowania” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk pr
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu modernizacyjnej technologii laserowej – szkolenia z obslugi klienta
 • wsparcie na wypracowanie harmonogramu ekspansji importu dla firmy Property Providers Mikołaj Gala – szkolenia pracownicze
 • Wykonanie portalu elektronicznego: zdalna platforma Rynku Hurtowego
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia z zarządzania czasem
 • Zasystemowanie oraz implementacja modernizacyjnego procesu sterowania elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową ścianową – warsztaty negocjacyjne
 • pozyskanie i wdrożenie dodatkowych modułów nowoczesnego modelu do obsługi rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych EWI
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty biznesowe
 • Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez uruchomienie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego – szkolenia negocjacyjne}