Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich będzie efektem problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować powiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.