Symulacje strategiczne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Informujemy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe rekomenduje się nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • gra kreatywna : „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146” i „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • symulacja menedżerska : „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście” oraz „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy”
  • zabawa strategiczna : „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz Symulacje Menedżerskie i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • gra zespołowa : „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich” i „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
  • symulacja słownikowa – „Język angielski w pierwszych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Chorwacka literatura wojny i emigracji na modelu dzieł Dubravki Ugrašić”
  • zabawa menedżerska – „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego” i „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego”
  • zabawa lingwistyczna – „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku” i „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej”
  • zabawa kreatywna : „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” oraz „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • symulacja biznesowa – „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny” i „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi”