Symulacje biznesowe – zalecenia do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na studiach Andragogika i Symulacje Doświadczalne zaleca się tu przedstawione opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa zespołowa : „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” i „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy”
  • symulacja lingwistyczna : „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” oraz „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • zabawa edukacyjna – „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia” i Nauczycielskie i Gry Szkoleniowe i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • symulacja komunikacyjna – „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” oraz „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości”
  • symulacja decyzyjna : „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” i „Media elektroniczne w systemie komunikacji w organizacjach Unii Europejskiej”
  • zabawa językowa – „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej” oraz „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na studium przypadku dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)”
  • gra strategiczna : „Internet a sukces w nauce” i „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza”
  • zabawa lingwistyczna : „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi” oraz „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • symulacja komunikacyjna : „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” oraz „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”