Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr CGK/46 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Porządek debata w czasie panelu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Katowicach
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: dąbrowski oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Opakowań „PAKPOL” S.A. , Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A. , AUTO SERWIS – Instalacje Gazowe Arkadiusz Szynalski, KRECIK Tomasz Baraniuk, Stowarzyszenie Sympatyków TV SAT PEGAZ , Miejska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Axence Grzegorz Oleksy Spółka Komandytowa, ELPIGAZ Sp. z o.o., JEES ELIX spółka komandytowa, OPONEO.PL , Storio sp. z o.o., Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, Dramers S.A., ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW VORTUMNUS , POLIMER POLSKA Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.