Dofinansowanie na kursy menedżerskie


Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” do finalnego etapu zaakceptowano następujące aplikacje:

 • stworzenie internetowej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – treningi handlowe
 • stworzenie nowego procesu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – szkolenia z kreatywności
 • Certyfikowane Szkolenia Analiza Transakcyjna We Wrocławu – treningi z asertywności
 • stworzenie platformy informatycznej dla procesów testów e-learningowych TestByNet – szkolenia HR
 • stworzenie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – warsztaty biznesowe
 • stworzenie serwisu edukacyjnego budującego wiedzę na temat świadomej konsumpcji w dziedzinie farb – treningi pracownicze
 • zbudowanie usługi inteligentnego obrazu świadczonej drogą elektroniczną – warsztaty miekkie
 • wzrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – szkolenia handlowe
 • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności importowej – szkolenia miekkie
 • audiomat-internetowe centrum branży dźwiękowej – szkolenia pracownicze
 • standaryzacja procesów biznesowych pomiędzy Grupą PSN i partnerami poprzez zaimplementowanie procesu B2B – warsztaty z delegowania
 • Biblioteka HDRISP: modernizacyjne oprojektowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – treningi HR
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – szkolenia z przywództwa
 • Budowa internetowej sieci szkieletowej w spółce RWD PROSPECT – warsztaty z przywództwa
 • wytworzenia prototypowej instalacji dla pozyskania metanu z pokładów węgla – szkolenia interpersonalne
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka w 2009 r – szkolenia z przywództwa
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – szkolenia sprzedażowe