Wyjazdy Team Building – Pomorski Program


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Dyrektorów za czas poświęcony na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Arnold Kaczor, Piotr Krawczyk, Waldemar Ambroży i Marcin Staszewski

 • Rozwój prawa państw Europy Środkowo – Wschodniej wczoraj i dzisiaj
 • Europejski Kongres Doradców Komunikacji Imprezy Integracyjne
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building „Poczytalny czy niepoczytalny? Dylematy orzecznicze”
 • Moda na fotografię mody – inspiracje, muzy, trendy
 • Inżynieria innowacji
 • „Terapia dietetyczna w prewencji niedożywienia”
 • Ogólnopolski zjazd kół naukowych prawa podatkowego a także finansowego: „Ordynacja podatkowa – Idea, Teoria, Praktyka”
 • Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych jak również humanistycznych (Jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji jak również Zarządzania Politechniki Śląskiej)
 • Filozofia medycyny oraz różnorodność jej tradycji (Sympozjum specjalne na X Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu)
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building „Aspekty Terytorialne i Aspekty Empiryczne Badań nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym we Współczesnym Świecie”
 • Nauka młodych a szanse cywilizacji
 • Prawo konfliktów zbrojnych na współczesnym polu walki
 • Fifth International NOTICE Conference: iNOTICE’14
 • Kursokonferecja HR team building „Zagrożenia w Ochronie dobrostanu”