Pomoc pieniężna na szkolenia zamknięte

Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Dolnoslaski Fundusz Infrastrukturalny” na dwudniowe Pracownicze Konferencje Dla Zespołów Zadaniowych dofinansowanie otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Jakości w spółce Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran
 • „wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem”.
 • innowacyjna suszarnia na biomasę – budowa budynku produkcyjnego, udoskonalenie prototypu, opatentowanie, implementacja do produkcji.
 • innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • PKWiU 30.92.20.0
 • sporządzenie i implementacja technologii do półtechnologicznej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • opracowanie i uruchomienie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w SANTE
 • sporządzenie i implementacja rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie KONCEPCJI I wdrożenie DO PRODUKCJI technologii WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • opracowanie wzoru użytkowego i uruchomienie do produkcji urządzenia do transmisji rejestrów w metodyki HSPA+ i LTE
 • struktura technologiczna – modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów cyfrowych – Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez implementacja nowoczesnej technologii produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • system Comarch Finanse Mobilne
 • metodyka wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.
 • utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • implementacja innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Eldom
 • implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • implementacja systemu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0
 • zbudowanie inteligentnego procesu wymiany informacji dla przedsiębiorstw oraz użytkowników urządzeń mobilnych.
 • wypracowanie internetowego portalu dla rynku farmaceutycznego
 • stworzenie zdalnego Portalu pozyskanieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • stworzenie cyfrowego serwisu monitorowania należności

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie załogi