Podstawy teoretyczne dla absolwentów zajęć – gry


Symulacje strategiczne w naszym programie dla technologów będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas kursów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie opublikowanych na tej stronie lektur jako aneks do programu Symulacje .
Informujemy jednocześnie, że poniższa baza zawiera książki wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Kursantów symulacji.

 • Szkolenie Cech Przywódczych w Konkurencyjnej Firmie, Grzegorz Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Elwik
 • Orzecznictwo arbitrażowe
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 • Sieci i podstacje trakcji elektrycznej.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Psychologiczne warunki dobrej roboty
 • Elementy techniki cieplnej
 • Materiały konstrukcyjne
 • Konstrukcje sprężone
 • Przewodnik dyżurnego ruchu
 • Biblioteka w zakładzie pracy
 • Ustroje budowlane Układy nośne budynku
 • Jakość
 • System technicznego przygotowania produkcji
 • Decyzje w organizacjach gospodarczych
 • Elektronika w pytaniach i odpowiedziach
 • Stacje elektroenergetyczne 110 – 750 KV
 • Układy elektroniczne w zmechanizowanym sprzęcie domowym.
 • Maszyny budowlane
 • Elektrotechnika teoretyczna t.I.Teoria obwodów elektrycznych.
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Mały słownik techniczny rosyjsko-polski, polsko-rosyjski.
 • Wędkarstwo rzeczne .
 • Remonty i konserwacje maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Techniczna eksploatacja samochodów
 • Mały rocznik statystyczny 1990
 • Mikrokomputery 16-bitowe Rodzina NTE I8086
 • Word Perfect 5
 • Teoria całki miara i całka
 • Jednominutowy menedżer.
 • Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego. Wyd.II rozszerzone. 287str.,20cm.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 192str,20cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Encyklopedja powszechna t 7 320 str., 24 cm
 • Elektrotechnika dla ZSZ cz.I Wyd.IV 304 str., 20 cm
 • Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu 7.0 z wykorzystaniem Turbo Vision dyskietka 324 str., 24 cm
 • Marketing na przykładach 159 str., 20 cm
 • Gry negojacyjne – podstawy praktyczne
 • Historia Polski 1914-1993 Wyd 3 rozszerzone 454s,24cm
 • Energo-elektronika Wyd.I 466s 24cm
 • Pzegląd elektroniki 183s 23cm
 • Elementy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym 216s 20cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz I Rachunek prawdopodobieństwa 255s 24cm
 • Prawo ustrojowe 815 str,18 cm
 • Geografia łączności świata w zarysie 301 str,24 cm
 • Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników wyd I
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.III 448 str, 20 cm
 • Technologia ogólna Pzegląd technologii mechanicznych Wyd 4 292s 24cm
 • Słownik techniczny włosko-polski Wyd.III 295 str, 24 cm
 • Filozofia – słownik encyklopedyczny 369 str, 20 cm
 • Prawo cywilne – zarys części ogólnej 412 str, 24 cm
 • Historia gospodarcza świata 488 str, 24 cm
 • Statystyka Wyd.II 328 str, 21 cm
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm
 • Błędne ogniki i grzyby atomowe 373 str, 24 cm
 • Office 2000 pl
 • Corel DRAW 9 F/x + D-53 477 str, 24 cm
 • Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51 580s 23cm
 • Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy 452 str, 24 cm
 • ABC Internetu 216 str. 24 cm
 • Geodezja Wyd. III zm. i uzup.
 • Decyzje menedżerskie 300 str, 24 cm