Granty Europejskie na kursy z zarządzania


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” do eksperckiego etapu zaakceptowano tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie zdalnej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie nowoczesnej aplikacji elektronicznej *Retoria*, umożliwiającej powszechne budowanie, edytowanie oraz generowanie własnych witryn mobilnych – szkolenia HR
 • Kursy HR – warsztaty firmowe
 • zbudowanie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu rozwiązania do organizacji e-aukcji i e-przetargów – szkolenia handlowe
 • stworzenie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – treningi biznesowe
 • stworzenie zautomatyzowanego, elektronicznego serwisu rekrutacji specjalistów z branży IT – szkolenia negocjacyjne
 • modułowe wsparcie innowacyjnych usług eksportowych przedsiebiorstwa pod firmą InfoLab – szkolenia menedżerskie
 • interdyscyplinarne projekty sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – treningi z konfliktów
 • „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla nowoczesnych przedsiewziec” – treningi firmowe
 • Autonomic AirSync: projekt Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia biznesowe
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z implementacjam – treningi negocjacyjne
 • Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) – warsztaty z przywództwa
 • Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej – warsztaty interpersonalne
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – treningi z asertywności
 • e-ERP – nowoczesna platforma ERP w modelu SaaS – warsztaty firmowe
 • – szkolenia negocjacyjne