Dofinansowanie na szkolenia dla firm


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Fundusz Strukturalny” do czwartego etapu przechodzą następujące wnioski:

 • wypracowanie mobilnej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – treningi z przywództwa
 • stworzenie mobilnej wyszukiwarki oraz procesu tworzenia rankingów firm – warsztaty firmowe
 • Konferencje Biznesowe W Kielcach – szkolenia firmowe
 • zbudowanie otwartego sytemu integrującego nawigację pieszą i nawigację środkami transportu publicznego – warsztaty handlowe
 • wypracowanie portalu samochodowych gier on-line – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie publicznego serwisu do zarządzania treścią stron www “ AdminWEB – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach cyfrowych – treningi menedżerskie
 • PKWiU 316211 – warsztaty zamkniete
 • zwiększenie konkurencyjności i promocji marki Zebu na rynkach zagranicznych – warsztaty handlowe
 • „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsiewziec” – szkolenia miekkie
 • certyfikacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez uruchomienie procesu informatycznego B2B klasy ERP – warsztaty z zarządzania projektem
 • zaudytowanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla modernizacyjnej gospodarki – warsztaty interpersonalne
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – szkolenia z komunikacji
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – szkolenia z delegowania
 • Doradztwo przygotowujące firmę do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania – treningi zamkniete
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – szkolenia z przywództwa
 • elektroniczna wymiana danych jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w firmie ABT AUTONISS – warsztaty negocjacyjne