Gry biznesowe – tezy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe polecamy następujące problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja komunikacyjna – „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft” oraz „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej”
  • symulacja kreatywna – „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” i „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno”
  • gra strategiczna – „Estetyka współczesnej kultury popularnej” i Gry Menedżerskie Napisane Dla Pracowników i „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”
  • zabawa decyzyjna – „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych” i „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny””
  • gra słownikowa : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” i „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku”
  • zabawa językowa : „Rozumienie pojęcia mobbing” oraz „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie”
  • symulacja słownikowa : „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej” oraz „Perswazyjne role wybranych stereotypów wizerunkowych w reklamie”
  • symulacja decyzyjna : „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?” oraz „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • symulacja menedżerska – „Kobiety ze snu i cosmofaceci jako osobowości erotyczne kultury konsumpcyjnej. Jakie obrazy płci pożądanej/przeciwnej tworzą czasopisma CKM i Cosmopolitan” i „Miejsce Polski w procesach globalizacyjnych”