Symulacje integracyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Informujemy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe dopuszczamy nizej wymienione opracowania do zaliczenia:

  • symulacja lingwistyczna – „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych” oraz „Działnia perlokucyjne „Gazety Wyborczej” w roku 1989 i 2005 w tekstach komentujących kampanie wyborcze”
  • gra językowa – „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” oraz „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania”
  • gra komunikacyjna : „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu dostępnych blogów politycznych” i Symulacje i „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie”
  • zabawa komunikacyjna – „Budowa i historia Układu Słonecznego” oraz „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • symulacja edukacyjna : „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy” oraz „Igrzyska gladiatorskie”
  • zabawa menedżerska : „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” oraz „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy”
  • zabawa językowa – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” oraz „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
  • symulacja menedżerska : „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi” i „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii”
  • symulacja menedżerska : „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój” i „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”