Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas odpowiednie świadczenie. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można podjąć odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje powiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.