Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ilość ludzi pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się ogromnej ilości najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.